HANDELSBETINGELSER

Ved køb af abonnement indgår du følgende aftale.

Ved køb af abonnement aftaler - f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Ejstrupholm motion & fitness er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.


Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Ejstrupholm motion & fitness må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Ejstrupholm motion & fitness er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.


Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.


Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Ejstrupholm motion & fitness eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.


Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Ejstrupholm motion & fitness ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.


Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.


Fortrydelsesret.

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.


Behandling af personoplysninger.

Ejstrupholm motion & fitness har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Ejstrupholm motion & fitness indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.


De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.


Ved handel gennem webshoppen på http://www.ejstrupholmfitness.dk/ registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Ejstrupholm motion & fitness, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.


Registrerede oplysninger opbevares i henhold til foreningens privatlivspolitik. (Læs mere her)


I overensstemmelse med Persondataloven, vil Ejstrupholm motion & fitness som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.


En registreret kan til enhver tid over for Ejstrupholm motion & fitness gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.


Ved godkendelse af handelsbetingelserne, skal alle oplysninger om det kommende medlem være korrekte og medlemmet skal være fyldt 15 år ved køb af abonnementet. Uoverenstemmelser eller urigtige oplysninger kan medføre karantæne for medlemmet.
Kontakt og virksomhedsoplysninger:


Ejstrupholm motion & fitness fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:


Ejstrupholm motion & fitness

Vestergade 38B

7361 Ejstrupholm

CVR-nr: 31729149

E-mail: post@ejstrupholmfitness.dkOM EJSTRUPHOLM MOTION & FITNESS


Vi er en forening og dermed baseret på frivillige kræfter.

Hos os er alle velkommen i både træningscenteret og på vores holdtræninger.


Vi er en DGI baseret forening og samarbejder med Anti Doping Danmark.


Ejstrupholm Motion & Fitness har eksisteret siden 2002

ÅBNINGSTIDER FITNESSCENTER


Nøgleåbent for medlemmer:

Alle dage kl. 05.00-23.45


Åbent med instruktør tilstede.

(+nøgleudlevering og bestilling af prøvetime)

Mandag kl. 8.30-9.30

Mandag kl. 18-19

Torsdag kl. 19-20


FIND OS


Ejstrupholm Motion & Fitness

(Ejstrupholm Hallen)

Vestergade 38 b

7361 Ejstrupholm

cvr. 31729149